Matura 2015 matematyka 22-25

Zadanie 22. (0–1) Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6 . Objętość tego stożka jest równa

A. 27\pi\sqrt{3}      B. 9\pi\sqrt{3}      C. 18\pi      D. 6\pi

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 23. (0–1) Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8 . Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. \frac{{8}^2}{3} ( \frac{\sqrt{3}}{2}+3 )    B. 8^{2}\cdot \sqrt{3}     C. \frac{8^{2}\sqrt{6}}{3}     D. 8^{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}+3)

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

Zadanie 24. (0–1) Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9, x. Wynika stąd, że

A. x = 0       B. x = 3       C. x = 5       D. x = 6

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

Zadanie 25. (0–1) W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A. p=\frac{1}{4}     B. p=\frac{3}{8}     C. p=\frac{1}{2}     D. p=\frac{2}{3}

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015

Matura 2015 matematyka 18-21

Zadanie 18. (0–1) Prosta l o równaniu y = m^{2}x + 3 jest równoległa do prostej k o równaniu y=(4m− 4) x − 3. Zatem

A. m=2 B. m=-2 C. m=-2-2\sqrt{2} D. m=-2+2\sqrt{2}

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

Zadanie 19. (0–1) Proste o równaniach: y=2mx - m^{2} - 1 oraz y=4m^{2}x+m^{2}+1 są prostopadłe dla

A. m=-\frac{1}{2} B. m=\frac{1}{2} C. m=1 D. m=2

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

Zadanie 20. (0–1) Dane są punkty M = (−2,1) i N = (−1, 3) . Punkt K jest środkiem odcinka MN. Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt

A. K'= ( 2,-\frac{2}{3} ) B. K'= ( 2,\frac{2}{3} ) C. K'= ( \frac{3}{2}, 2 ) D. K'= ( \frac{3}{2}, -2)

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

Zadanie 21. (0–1) W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym EFGHIJKL wierzchołki E, G, L połączono odcinkami (tak jak na rysunku).

2015_matem_21

Wskaż kąt między wysokością OL trójkąta EGL i płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa.

A. \sphericalangle HOL B. \sphericalangle OGL C. \sphericalangle HLO D. \sphericalangle OHL

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015

Matura 2015 matematyka 14-17

Zadanie 14. (0–1) Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy

2015_matem_14

P = (−4, 5)

A. -\frac{\sqrt{3}}{3} B. -\frac{4}{5} C. -1 D. -\frac{5}{4}

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

Zadanie 15. (0–1) Jeżeli 0° < α < 90° oraz tgα = 2sinα

A. \cos \alpha =\frac{1}{2} B. \cos \alpha =\frac{\sqrt{2}}{2} C. \cos \alpha =\frac{\sqrt{3}}{2} D. \cos \alpha =1

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

Zadanie 16. (0–1) Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20° mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A. 5°      B. 10°      C. 20°      D. 30°

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 17. (0–1) Pole rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rombu ma miarę α . Wtedy

A. 14° <α <15°      B. 29° <α < 30°      C. 60° <α < 61°      D. 75° <α < 76°

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015

Matura 2015 matematyka 9-13

Zadanie 9. (0–1) Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem (x) = (m−1) x + 3 leży punkt S = (5, − 2) . Zatem

A. m = −1      B. m = 0      C. m =1      D. m = 2

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 10. (0–1) Funkcja liniowa f określona wzorem f (x) = 2x +b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g (x) = −3x + 4. Stąd wynika, że

A.b=4      B. b=-\frac{3}{2}      C.  b=-\frac{8}{3}      D.  b=-\frac{4}{3}

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 11. (0–1) Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x^2+x+c

  Jeśli  f(3)=4, to

A. f (1) = −6      B. \f (1) = 0      C. f (1) = 6      D. f (1) =18

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

Zadanie 12. (0–1) Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność

\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}

A. 14      B. 15      C. 16      D. 17

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

Zadanie 13. (0–1) W rosnącym ciągu geometrycznym(a_n)  określonym dlange 1spełniony jest waruneka_4=3a_1. Iloraz q tego ciągu jest równy

A. q=\frac{1}{3}       B. q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}        C. q={\sqrt[3]{3}}       D. q=3

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015

Matura 2015 matematyka 5-8

Zadanie 5. (0–1) Układ równań:

\begin{cases} x-y=3 \\ 2x+0{,}5y=4 \end{cases}

opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie:

A. zbiór pusty.
B. dokładnie jeden punkt.
C. dokładnie dwa różne punkty.
D. zbiór nieskończony.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 6. (0–1) Suma wszystkich pierwiastków równania

(x+3)(x+7)(x-11)=0

jest równa

A. −1      B. 21      C. 1      D. −21

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 7. (0–1) Równanie

\frac{x-1}{x+1}=x-1

A. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x =1.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 0 .
C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = −1 .
D. ma dokładnie dwa rozwiązania: x = 0 , x =1.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

Zadanie 8. (0–1) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji (f).

2015_mat_08
Zbiorem wartości funkcji (f) jest:

A. (-2,2), B. \langle -2,2), C.\langle -2,2\rangle, D. (-2,2\rangle,

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015

Matura 2015 matematyka 1-4

Zadanie 1. (0–1) Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

-4\leq x-1\leq 4

2015_mat_1

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 2. (0–1) Dane są liczby:

a=-\frac{1}{27}, b=log_{\frac{1}{4}}64, c=log_{\frac{1}{3}}27

Iloczyn abc jest równy:

A.-9, B.-\frac{1}{3}, C.\frac{1}{3}, D.3

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 3. (0–1) Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa

A.

1000\cdot \left ( 1+\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100} \right )

B.

1000\cdot \left ( 1-\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100} \right )

C.

1000\cdot \left ( 1-\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100} \right )

D.

1000\cdot \left ( 1+\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100} \right )

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 4. Równość:

\frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}

zachodzi dla:

A. m = 5      B. m = 4      C. m =1      D. m = −5

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015

Matura 2015 język niemiecki r 8-9

Zadanie 8. (0–4) Przeczytaj tekst. Uzupełnij każdą lukę (8.1.–8.4.), przekształcając wyrazy podane w ramce, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.

Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

A. anzieht     B. Buch      C. dem      D. Kleidungsstücken     E. sein    F. tägliche

DIE SPRACHE DER KLEIDER

Wie wir uns anziehen, so werden wir gesehen. Eine Gruppe amerikanischer Psychologen beschäftigt sich damit, wie Frauen ihre 8.1. _______ Garderobeauswählen. Sie sagen: „Viele Menschen verbinden Kleidung mit einer bestimmten Lebensweise.“ Mit 8.2. ___________, die man unbewusst aus dem Kleiderschrank zieht, kann man bei Anderen einen konkreten Eindruck bewirken: Wer zum Beispiel neutrale Farben trägt, wirkt ängstlich und scheu. Etwas Schönes anziehen, um sich besser zu fühlen, ist eine gute Taktik. Es hat schließlich jeder eine Jeans, in der er sich am besten fühlt. Einen Blazer, in 8.3. ____________ man auf alles vorbereitet ist. Eine Bluse, für die man immer Komplimente bekommt, sagt nach außen: Mir geht’s heute phantastisch. Die Sachen, die man für sich selbst 8.4. __________, beeindrucken am Ende nämlich auch andere.

8.1.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RCA=[c]RSA=[c]RjwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

8.2.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RCA=[c]RSA=[c]RjwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

8.3.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RCA=[c]RSA=[c]RjwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

8.4.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RCA=[c]RSA=[c]RjwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 9. (0–4) Przetłumacz na język niemiecki podane w nawiasach fragmenty zdań 9.1.–9.4., tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

Uwaga: zadanie otwarte – musisz wpisać samodzielnie (tutaj abcd) maksymalnie pięć wyrazów.

A. (das) Geld wechseln kann / (das) Geld tauschen kann

B. bitte ruf deine Eltern an / ruf bitte deine Eltern an

C. erfunden wurde / erfunden worden ist

D. wie viele Tage dauert

 

9.1. Fast niemand weiß, dass der Strandkorb im 19. Jahrhundert in Deutschland (został wynaleziony) ________.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

9.2. Heidi, (ile dni trwa) ________ das Theaterfestival in Berlin?

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

9.3. Können Sie mir bitte sagen, wo man hier (można wymienić pieniądze) _______?

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

9.4. Martin, (proszę, zadzwoń do swoich rodziców) _________!

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015

Matura 2015 język niemiecki r 4-5

Zadanie 4. (0–4) Przeczytaj tekst, który został podzielony na trzy fragmenty (A–C). Do każdego zdania (4.1.–4.4.) dopasuj właściwy fragment tekstu. Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jeden fragment pasuje do dwóch zdań.

WIE FINDE ICH DEN RICHTIGEN GEBRAUCHTWAGEN?

Was muss er haben, worauf kann ich verzichten, wie viel darf er kosten? Wer sich vorher gründlich über sein zukünftiges Auto informiert, erleichtert sich selbst die Suche.

А.

Je klarer das Bild vom gesuchten Auto, desto leichter fällt die Suche. Für einen ersten Überblick lohnt sich eine Recherche im Internet. Hier zeigt sich auch schnell, obdie Vorstellung von Preis und Automarke zusammenpassen. Als Orientierungshilfe für Gebrauchtwagenpreise hat der ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) eine Datenbank erstellt. Der TÜV (Technischer Überwachungsverein) empfiehlt für die Suche nach Fahrzeugen im unteren Preissegment die Annoncen in regionalen Zeitungen oder lokalen Anzeigenblättern. „Ein guter Tipp sind oft Kleinanzeigen in regionalen Internetbörsen“, so der TÜV. Trotzdem sollte man bei Schnäppchen vorsichtig sein: Falsche Informationen bei Gebrauchtwagenverkäufen im Internet, gerade bei sehr vorteilhaften Sonderangeboten, sind keine Seltenheit.

В.

Auch der Besuch eines Automarkts kann sich lohnen: Dort verkaufen sowohl private als auch professionelle Anbieter ihre Wagen. Vor Ort kann sich der Käufer einen guten Überblick verschaffen. Bei Gebrauchtwagenhändlern gibt es im Vergleich zu Automärkten meistens nur eine kleine Auswahl an Fahrzeugen, die in der Regel auch teurer sind als bei Privatanbietern. Dafür geben Profiverkäufer mindestens ein Jahr Garantie und bieten meist fachmännisch überprüfte Autos an. Das Risiko einer unangenehmen Überraschung ist somit geringer, wenn der Gebrauchtwagen bei einem seriösen Händler gekauft wird.

С.

Manche Automarken eignen sich besser als Gebrauchtwagen als andere. Der ADAC berichtet regelmäßig in seiner Zeitschrift, welche Marken aus zweiter Hand zu empfehlen sind. Und die Firma Dekra veröffentlicht jedes Jahr einen Report über Gebrauchtwagen. In der aktuellen Studie stehen Fahrzeuge von deutschen Herstellern an der Spitze. Bei Gebrauchtfahrzeugen mit besonders vielen gefahrenen Kilometern schneiden japanische und schwedische Automarken am besten ab.

4.1. Marken aus drei Ländern sind als Gebrauchtwagen besonders geeignet.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QzwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZTwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

4.2. Das Netz kann helfen, sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu orientieren.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QzwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

4.3. Bei besonders günstigen Angeboten ist Vorsicht geboten.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QzwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

4.4. Die Gefahr eines Betrugs ist bei einem professionellen Gebrauchtwagenhändler kleiner.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QzwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

Zadanie 5. (0–4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 5.1.–5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.

A. Sie waren streng und wir fürchteten uns schrecklich vor ihnen. Vielleicht haben wir deshalb wenig gelernt.
B. Wenn es regnete, mussten die Kinder wieder in die Schule, weil sie nicht aufs Feld konnten.
C. Auch wenn man sehr schlechte Noten hatte und kaum etwas wusste, bekam man den Volksschulabschluss.
D. Olga Siebler erinnert sich gut an einen Ausflug, bei dem sie mit dem Zug zu einer Burg fahren wollten.
E. Von der ersten bis zur vierten Klasse ging sie an sechs Tagen in der Woche einen Kilometer weit zur Schule.

DORFKINDHEIT – ARBEIT AUF DEM FELD WAR WICHTIGER ALS SCHULE

Olga Siebler hat eine Dorfschule im Schwarzwald besucht. Zwei Lehrer unterrichteten alle Klassen. „Lass es mich so sagen: Wir sind dumm aus der Schule gekommen.“ Das sagt Olga Siebler  mit einem Lachen. Die 84-Jährige wurde 1934 mit sechs Jahren zu Ostern eingeschult. Sie wohnt noch heute in Wangen, einem Dorf am südlichen Rand des Schwarzwalds. 5.1. _____ Unterricht war von 13 bis 17 Uhr und ab der fünften Klasse ging man dann vormittags zur Schule.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

„Die Wichtigkeit der Landwirtschaft machte sich überall bemerkbar, auch in der Schule“, sagt die ältere Dame. Sogar die Ferien richteten sich danach. So hatte man im Sommer 14 Tage frei, um bei der Arbeit zu helfen, aber nur, solange das Wetter gut war. 5.2. _____ Dann gab es noch zwei Wochen Ferien im Oktober: Das waren die Kartoffelferien. Zwar musste man an den Feiertagen nicht zur Schule, aber um Weihnachten, Neujahr und Ostern fand Unterricht statt. Für alle Schüler der Dorfschule gab es zwei Lehrer: einen Oberlehrer, der in der Schule wohnte, und einen Unterlehrer. Sie wurden mit „Herr Lehrer“ angesprochen.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

5.3. „_____ Unsere spätere Lehrerin aus Mannheim schien anfangs sehr verzweifelt zu sein. Wir konnten noch nicht mal richtig rechnen. Sie brachte uns dann noch einiges bei“, sagt Frau Siebler. Die Schule verließ man nach dem achten Schuljahr mit etwa 14 Jahren.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

5.4. _____ Gewöhnlich war das schon das Ende der gesamten Ausbildung. Weil kein Geld da war und öffentliche Verkehrsmittel fehlten, war der Besuch einer weiterführenden Schule kaum möglich. Manchmal gingen die Mädchen einmal in der Woche zur Hauswirtschaftsschule im Nachbardorf. Olga Siebler wurde später Mutter von neun Kindern und ist mit ihrem Mann, der auch aus Wangen stammt, im Dorf geblieben. Auch den Kindern gefällt es dort: Vier ihrer Kinder leben mit ihren Familien in der Nachbarschaft.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

 

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015

Matura 2015 język niemiecki r 1-3

UWAGA! ZADANIA 1-3 MIAŁY ZOSTAĆ WYKONANE W OPARCIU O NAGRANIE. TUTAJ JEST JEGO TRANSKRYPCJA I ROZWIĄZANIA. WYKONAJ JE Z KIMŚ, KTO POTRAFI CZYTAĆ PŁYNNIE PO ANGIELSKU LUB NAGRAJ SOBIE TE TEKSTY, A POTEM WYKONAJ ĆWICZENIA, ODTWARZAJĄC JE: ĆWICZ ROZUMIENIE TEKSTÓW ZE SŁUCHU.

Zadanie 1. (0–3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C.

Tekst 1.

TRANSKRYPCJA

Journalist: In vielen Reiseprospekten gibt es Warnungen, dass man nicht jedes Souvenir aus dem Urlaubsland mit nach Hause nehmen darf. Frau Schulz, sagen Sie uns bitte, was verboten ist.

Zollbeamtin: Es gibt strenge Vorschriften, vor allem, was Pflanzen und Tiere betrifft. Geschützt sind über 3000 Tier- und 30 000 Pflanzenarten. Wer mit einer geschützten Art im Gepäck angetroffen wird, muss mit harten Strafen rechnen: Es drohen bis zu 40 000 Euro Geldstrafe und sogar
eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.

Journalist: Gibt es wirklich Fluggäste, die lebende Tiere in ihrem Gepäck schmuggeln wollen?

Zollbeamtin: Leider ja. Wenn Sie gestern hier gewesen wären, hätten Sie gesehen, wie wir bei der Kontrolle eines Passagiers drei Schildkröten in seinem Koffer gefunden haben.

1.1. Wo findet das Gespräch statt?

A. Im Reisebüro.        B. Am Flughafen.       C. Im zoologischen Garten.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QzwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

Tekst 2.

TRANSKRYPCJA

Hier ist „Radio Aktuell“ mit kurzen Informationen zum Thema Ernährung. Fleischlose Ernährung wird in Deutschland immer beliebter. Die Zahl der Vegetarier in Deutschland hat sich in den vergangenen sieben Jahren verdoppelt. Knapp zwölf Prozent der Deutschen gehören zu den sogenannten Flexitariern, die bewusst wenig Fleisch essen. Weitere zehn Prozent wollen weniger Fleisch konsumieren. Die wichtigste Motivation, auf Fleisch teilweise zu verzichten, sei der Schutz der eigenen Gesundheit. So die Ergebnisse einer neulich durchgeführten Umfrage. 60 Prozent der Deutschen wären generell bereit, weniger Fleisch zu essen.

1.2. Worüber berichtet der Sprecher?

A. Über häufige Gesundheitsprobleme der Deutschen.
B. Über die Reduzierung des Fleischkonsums unter Deutschen.
C. Über eine Empfehlung der deutschen Gesellschaft für Ernährung.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QzwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

Tekst 3.

TRANSKRYPCJA

Seit es Coca-Cola gibt, hört man unterschiedliche Informationen über das Getränk. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, dass es Kokain enthält. Früher enthielt das Getränk ungefähr 8,5 Milligramm Kokain pro Glas. Heute weist Cola definitiv kein Kokain mehr auf. Lange Zeit glaubte man, dass sich Knochen in Cola mit der Zeit auflösen – Unsinn, wie wir heute wissen. Tatsächlich kann man aber Schrauben 48 Stunden lang in Cola legen und so von Rost säubern. Ich habe es selbst überprüft.

1.3. Welcher Satz ist eine Tatsache (und nicht nur eine Meinung)?
A. Das Getränk Coca-Cola enthält Kokain.
B. Knochen lösen sich in Cola mit der Zeit auf.
C. Man kann mit Cola alte Schrauben von Rost säubern.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QzwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZTwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 2. (0–4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat pracy młodych ludzi. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

A. Diese Person will immer aktuell informiert sein.
B. Diese Person verdient ihr Geld mit Werbung auf der Kleidung.
C. Diese Person kann dank ihrer Eltern diesen Beruf ausüben.
D. Diese Person kann sich für keinen Beruf entscheiden.
E. Diese Person hat schon als Teenager in der Branche gejobbt.

Nummer 1

TRANSKRYPCJA

Julia Wienert hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. „Ich liebe meine Arbeit“, sagt sie. Während andere Teenager davon träumten, später Sängerin oder Manager zu werden, wollte sie immer Journalistin bei einer Zeitung sein. Heute bevorzugt sie die Newsseiten im Netz und soziale Medien, da sie das Konzept der gedruckten Zeitung für veraltet hält. „Das liegt an der Geschwindigkeit“, sagt sie. „Wenn die Leute morgens die Tageszeitung in die Hand
nehmen, wollen sie das Neueste aus aller Welt lesen. Das ist heute nicht mehr möglich. Alles, was in der Tageszeitung steht, habe ich zwölf Stunden vorher schon über die sozialen Medien oder über Online-Angebote erfahren. Und für mich ist es wichtig, immer die neuesten Nachrichten zu bekommen.“

2.1.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

Nummer 2

TRANSKRYPCJA

Christian Hummel studiert Theologie und trägt farbig bedruckte T-Shirts. Dafür wird der Student bezahlt, denn er führt Reklame spazieren. Vor zwei Jahren hat er damit begonnen, Briefe und E-Mails an Unternehmen zu schicken, um diese als Sponsoren zu gewinnen. Der 23-Jährige bietet den Kunden eine „Werbe-Woche“ für einen Pauschalpreis von 99 Euro an. Nicht besonders viel, wenn man bedenkt, wie viel eine Werbeanzeige in der Tageszeitung kostet. Auf seiner Homepage können Firmen seinen Kalender einsehen, sich über seine aktuellen Aktionen informieren und ihn buchen. Christian lässt das Firmenlogo auf ein paar T-Shirts drucken und trägt sie eine Woche lang von morgens bis abends.

2.2.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Nummer 3

TRANSKRYPCJA

Sarah Jülich hat 2011 bei „Germany’s Next Topmodel“, einer Casting-Show des Senders Pro Sieben, mitgemacht und den 11. Platz belegt. Viele Mädchen träumen davon, Topmodel zu werden, und bewerben sich. Die Jury entscheidet Woche für Woche, wer weiterkommt. Im Finale kämpfen drei um den Titel. Sarah begann im Alter von 16 Jahren zu modeln. Vor ihrer Teilnahme an der Show hatte sie kleine Modeljobs, wie die Teilnahme an einem Musikvideo in Paris oder an kleineren Fotoshootings für Kataloge. Ihre Eltern sind nicht besonders begeistert von ihrer Berufswahl.

2.3.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+ CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8cD4=[x][restart][/qwiz]

Nummer 4

TRANSKRYPCJA

Jimmy Lee, ein chinesischer Reiseführer mit deutschem Pass, wurde in China geboren. Um ihm eine gute Ausbildung zu ermöglichen, schickten ihn seine Eltern, die in China eine Werbeagentur betreiben, nach Deutschland. Nach sechs Jahren Studium in Berlin sah Jimmy seine Zukunft in Europa. Heute ist er rund 120 Tage im Jahr mit Touristen in Europa unterwegs. Seine Kunden kommen, wie er, aus dem bevölkerungsreichsten Land der Erde und oft sind sie zum ersten Mal überhaupt außerhalb von China. Eine Europa-Reise dauert zum Beispiel 10 Tage und führt die Touristen von Frankfurt über Amsterdam und Brüssel nach Paris. Sie kostet 2000 Euro.

2.4.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 3. (0–5) Usłyszysz dwukrotnie wywiad z biegaczką. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B, C albo D.

TRANSKRYPCJA

Moderator: Ulrike Klein nimmt dieses Jahr zum ersten Mal an einem Marathonlauf teil, und zwar in Frankfurt. Über ihre Vorbereitungen dazu schreibt sie in ihrem Blog. Die 47- Jährige, die vor fünf Jahren noch 25 Kilogramm schwerer war, hat einen langen Weg hinter sich. Ulrike Klein ist heute bei uns im Studio zu Gast und erzählt uns von ihren Plänen. Frau Klein, Sie sind Freizeitläuferin. Haben Sie Angst, dass Sie die Strecke nicht schaffen?

Frau Klein: Ich habe verschiedene Szenarien für den Lauf. Plan A: in viereinhalb Stunden ankommen, das ist sehr anspruchsvoll. Plan B: in fünf Stunden. Das scheint mir gerade vollkommen realisierbar. Höchstwahrscheinlich wird alles nach Plan B verlaufen. Plan C lautet einfach: nur ankommen, egal wie. Natürlich kann immer etwas passieren, auf halber Strecke kann ich zum Beispiel umfallen oder ernste körperliche Probleme bekommen. Dann muss ich aufhören, das ist klar. Aber einfach aufgeben, so vom Kopf her, das kommt nicht in Frage.

Moderator: Was war das wichtigste Ereignis bei Ihrer Marathon-Vorbereitung?

Frau Klein: Vor allem der Halbmarathon in Neu-Isenburg im September, denn da bin ich nach 2:13 Stunden im Stadion angekommen. Das war unter meinem selbst gesteckten Ziel von 2:20 Stunden. Es ist schön, die eigene Steigerung zu beobachten. Der Moment, in dem man merkt, dass sich die ganze Mühe lohnt und man immer besser wird. Das ist ein tolles Gefühl. Demotivierend war zu Beginn, dass ich in meiner Marathon-Gruppe immer bei den Letzten war und das Gefühl hatte, bei den anderen läuft das alles viel besser.

Moderator: Welche Rolle hat der Blog bei Ihrer Vorbereitung gespielt?

Frau Klein: Eine zentrale Rolle. Im Blog beschreibe ich meine Gefühle und Gedanken, die ich beim Laufen habe. Das Schreiben und Nachdenken tut mir gut. Aber vor allem entsteht dadurch auch ein positiver Druck, der es mir fast unmöglich macht, aufzugeben: Ich kann ja nicht der ganzen Welt sagen, dass ich laufe, und dann nicht laufen. In meinem Marathonblog habe ich auch mein Training für den Frankfurt-Marathon öffentlich gemacht, und das sind immerhin 1 500 Kilometer, die ich seit Oktober 2011 gelaufen bin.

Moderator: Gab es einen Moment, in dem Sie sich gefragt haben: Wozu das alles? Haben Sie mal daran gedacht, das ganze Marathon-Projekt aufzugeben?

Frau Klein: Aufgeben, niemals! Ich plane nicht viel in meinem Leben. Aber das, was ich plane, mache ich dann auch. Und, wie gesagt, der Marathonblog hat mir dabei geholfen, mein Marathon-Projekt durchzuführen.

Moderator: Was bedeutet es für Sie, in Frankfurt zu laufen?

Frau Klein: Alles. Es war ganz klar: Meinen ersten Marathon laufe ich in Frankfurt. Schließlich bin ich hier geboren und aufgewachsen. Außerdem ist der Frankfurt-Marathon mit der Stimmung, der Skyline-Kulisse und natürlich dem Einlauf in die Festhalle einfach genial! Meine Familie und meine Freunde habe ich ganz strategisch zu Kilometer 34 bestellt. Bis dahin komme ich ganz bestimmt, und den Rest schaffe ich dann auch noch. Selbst wenn ich die letzten Kilometer spazieren gehe.

3.1. Welchen Plan findet die Läuferin am realistischsten für ihren Lauf?

A. Sie kommt in fünf Stunden ins Ziel.
B. Sie kommt einfach an, ohne Zeitlimit.
C. Sie läuft mindestens die Hälfte der Strecke.
D. Sie schafft die Strecke in viereinhalb Stunden.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

3.2. Warum hält Ulrike Klein den Lauf in Neu-Isenburg für besonders wichtig für ihre Marathon-Vorbereitung?

A. Weil sie dort 2:20 Stunden gelaufen ist.
B. Weil sie dort ihre Schmerzen vergessen hat.
C. Weil sie dort eine bessere Zeit erreicht hat als geplant.
D. Weil sie sich dort von Anfang an stärker als andere fühlte.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

3.3. Warum führt die Läuferin einen Blog?

A. Sie motiviert sich damit für den Marathonlauf.
B. Sie will ihr Training für weitere Vorhaben dokumentieren.
C. Sie ist dadurch in ständigem Kontakt mit anderen Läufern.
D. Sie wurde von den Marathon-Organisatoren dazu angeregt.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

3.4. Warum will Frau Klein an dem Marathonlauf in Frankfurt teilnehmen?

A. Frankfurt ist ihre Heimatstadt.
B. Ihre Freunde haben sie dazu überredet.
C. Da kann man einen Teil der Strecke gehen.
D. Ihre Familie kommt zu dieser Zeit nach Frankfurt.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

3.5. Mit welchem Satz kann man Ulrike Klein richtig beschreiben?

A. Eine Siegerin zahlreicher Frauen-Marathons.
B. Eine Läuferin, die jedes Jahr am Marathon teilnimmt.
C. Eine Freizeitsportlerin vor ihrem ersten Marathonstart.
D. Eine Leistungssportlerin mit langer Trainingserfahrung.

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RDwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015

Matura 2015 język niemiecki 8-9

Zadanie 8. (0–5) Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Zakreśl literę A, B albo C.

ORANG-UTANS STERBEN AUS

Am Anfang lebten Menschenaffen nicht nur in Indonesien, sondern auch in Südchina und Vietnam. Heutzutage leben nur noch etwa 15 000 Orang-Utans in 8.1. _____ Natur und ihre Zahl wird immer kleiner. Zum Vergleich: Vor 100 Jahren gab es noch etwa eine Million Menschenaffen. 8.2. _____ den Menschen wurde ihr natürlicher Lebensraum immer kleiner.

Heute leben Orang-Utans nur noch in den Regenwäldern auf Borneo und Sumatra. In diesen Regionen werden aber immer größere Teile der Regenwälder 8.3. _____, um Platz für Plantagen zu machen oder Holz zu gewinnen. Das Holz nutzt man für die Produktion von Möbeln oder Papier. Wegen der Zerstörung 8.4. _____ Wälder und der Jagd auf die Tiere leben immer weniger Orang-Utans in Freiheit. Schon seit einiger 8.5. _____ stehen die Affen auf der Roten Liste. Trotzdem sterben sie aus. Nur der Mensch ist dafür verantwortlich, dass es die intelligenten Menschenaffen bald nicht mehr geben wird.

8.1.

A. freie     B. freier     C. freien

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

8.2.

A. In     B. Auf    C. Durch

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

8.3.

A. zerstört     B. eröffnet     C. verboten

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”] [q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QS A=[c]QiA=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x] [restart] [/qwiz]

8.4.

A. die     B. der     C. den

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

8.5.

A. Uhr     B. Zeit     C. Stunde

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

Zadanie 9. (0–5) W zadaniach 9.1.–9.5. wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach. Zakreśl literę A, B albo C.

9.1.

Der Kellner hat die Teller auf den Tisch _____. Nach dem Treffen haben die Schüler Fragen _____.

A. gehabt   B. gestellt     C. gehängt

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

9.2.

Mach dir keine Sorgen, er kommt _____.  In deiner Gesellschaft fühle ich mich _____.

A. alt     B. bald     C. sicher

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

9.3.

Ich gehe _____ Mantel zum Stadion. Meine Mutter trinkt den Kaffee _____ Milch.

A. aus     B. ohne      C. durch

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]Qi A=[c]QyA=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

9.4.

Bei den Sportveranstaltungen war er immer an der _____. Die Bergsteiger haben die _____ des Berges erreicht.

A. Höhe     B. Wand     C. Spitze

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

9.5.

Mein Bruder arbeitet seit drei Jahren _____. Ihre Augen sind _____ wie die Nacht.

A. dick     B. fleißig     C. schwarz

[qwiz style=” width: 300px !important; min-height: 100px !important; border-width: 1px !important; border-color: #00cc00 !important;” align=”center” hide_forward_back=”true” hide_progress=”true”][q multiple_choice=”true”]

Wskaż poprawną odpowiedź:
[c]QSA=[c]QiA=[c]Qy A=[c]RCA=[c]RTwvaDY+CjxoNj4=[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IFRhayE8L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8aDY+[f]IE5pZS48L2g2Pgo8cD4=[x][restart] [/qwiz]

TESTY MATURALNE DOSTOSOWANE DO ĆWICZEŃ ONLINE

Język polski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Język angielski PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język angielski PR: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Język niemiecki PP: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Język niemiecki PR 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | Matematyka PP: 2015