Matura 2015 matematyka 9-13

Zadanie 9. (0–1) Na wykresie funkcji liniowej określonej wzorem (x) = (m−1) x + 3 leży punkt S = (5, − 2) . Zatem

A. m = −1      B. m = 0      C. m =1      D. m = 2

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 10. (0–1) Funkcja liniowa f określona wzorem f (x) = 2x +b ma takie samo miejsce zerowe, jakie ma funkcja liniowa g (x) = −3x + 4. Stąd wynika, że

A.b=4      B. b=-\frac{3}{2}      C.  b=-\frac{8}{3}      D.  b=-\frac{4}{3}

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 11. (0–1) Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f(x)=x^2+x+c

  Jeśli  f(3)=4, to

A. f (1) = −6      B. \f (1) = 0      C. f (1) = 6      D. f (1) =18

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 12. (0–1) Ile liczb całkowitych x spełnia nierówność

\frac{2}{7}<\frac{x}{14}<\frac{4}{3}

A. 14      B. 15      C. 16      D. 17

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 13. (0–1) W rosnącym ciągu geometrycznym(a_n)  określonym dlange 1spełniony jest waruneka_4=3a_1. Iloraz q tego ciągu jest równy

A. q=\frac{1}{3}       B. q=\frac{1}{\sqrt[3]{3}}        C. q={\sqrt[3]{3}}       D. q=3

This movie requires Flash Player 9

Dodaj komentarz