Matura 2015 matematyka 5-8

Zadanie 5. (0–1) Układ równań:

\begin{cases} x-y=3 \\ 2x+0{,}5y=4 \end{cases}

opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie:

A. zbiór pusty.
B. dokładnie jeden punkt.
C. dokładnie dwa różne punkty.
D. zbiór nieskończony.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 6. (0–1) Suma wszystkich pierwiastków równania

(x+3)(x+7)(x-11)=0

jest równa

A. −1      B. 21      C. 1      D. −21

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 7. (0–1) Równanie

\frac{x-1}{x+1}=x-1

A. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x =1.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 0 .
C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = −1 .
D. ma dokładnie dwa rozwiązania: x = 0 , x =1.

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 8. (0–1) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji (f).

2015_mat_08
Zbiorem wartości funkcji (f) jest:

A. (-2,2), B. \langle -2,2), C.\langle -2,2\rangle, D. (-2,2\rangle,

This movie requires Flash Player 9

Dodaj komentarz