Matura 2015 matematyka 22-25

Zadanie 22. (0–1) Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku długości 6 . Objętość tego stożka jest równa

A. 27\pi\sqrt{3}      B. 9\pi\sqrt{3}      C. 18\pi      D. 6\pi

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 23. (0–1) Każda krawędź graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość równą 8 . Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe

A. \frac{{8}^2}{3} ( \frac{\sqrt{3}}{2}+3 )    B. 8^{2}\cdot \sqrt{3}     C. \frac{8^{2}\sqrt{6}}{3}     D. 8^{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}+3)

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 24. (0–1) Średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych: 2, 4, 7, 8, 9, x. Wynika stąd, że

A. x = 0       B. x = 3       C. x = 5       D. x = 6

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 25. (0–1) W każdym z trzech pojemników znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga – niebieska. Z każdego pojemnika losujemy jedną kulę. Niech p oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone. Wtedy

A. p=\frac{1}{4}     B. p=\frac{3}{8}     C. p=\frac{1}{2}     D. p=\frac{2}{3}

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply