Matura 2015 matematyka 18-21

Zadanie 18. (0–1) Prosta l o równaniu y = m^{2}x + 3 jest równoległa do prostej k o równaniu y=(4m− 4) x − 3. Zatem

A. m=2 B. m=-2 C. m=-2-2\sqrt{2} D. m=-2+2\sqrt{2}

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 19. (0–1) Proste o równaniach: y=2mx - m^{2} - 1 oraz y=4m^{2}x+m^{2}+1 są prostopadłe dla

A. m=-\frac{1}{2} B. m=\frac{1}{2} C. m=1 D. m=2

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 20. (0–1) Dane są punkty M = (−2,1) i N = (−1, 3) . Punkt K jest środkiem odcinka MN. Obrazem punktu K w symetrii względem początku układu współrzędnych jest punkt

A. K'= ( 2,-\frac{2}{3} ) B. K'= ( 2,\frac{2}{3} ) C. K'= ( \frac{3}{2}, 2 ) D. K'= ( \frac{3}{2}, -2)

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 21. (0–1) W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym EFGHIJKL wierzchołki E, G, L połączono odcinkami (tak jak na rysunku).

2015_matem_21

Wskaż kąt między wysokością OL trójkąta EGL i płaszczyzną podstawy tego graniastosłupa.

A. \sphericalangle HOL B. \sphericalangle OGL C. \sphericalangle HLO D. \sphericalangle OHL

This movie requires Flash Player 9

Dodaj komentarz