Matura 2015 matematyka 14-17

Zadanie 14. (0–1) Tangens kąta α zaznaczonego na rysunku jest równy

2015_matem_14

P = (−4, 5)

A. -\frac{\sqrt{3}}{3} B. -\frac{4}{5} C. -1 D. -\frac{5}{4}

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 15. (0–1) Jeżeli 0° < α < 90° oraz tgα = 2sinα

A. \cos \alpha =\frac{1}{2} B. \cos \alpha =\frac{\sqrt{2}}{2} C. \cos \alpha =\frac{\sqrt{3}}{2} D. \cos \alpha =1

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 16. (0–1) Miara kąta wpisanego w okrąg jest o 20° mniejsza od miary kąta środkowego opartego na tym samym łuku. Wynika stąd, że miara kąta wpisanego jest równa

A. 5°      B. 10°      C. 20°      D. 30°

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 17. (0–1) Pole rombu o obwodzie 8 jest równe 1. Kąt ostry tego rombu ma miarę α . Wtedy

A. 14° <α <15°      B. 29° <α < 30°      C. 60° <α < 61°      D. 75° <α < 76°

This movie requires Flash Player 9

Dodaj komentarz