Matura 2015 matematyka 1-4

Zadanie 1. (0–1) Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

-4\leq x-1\leq 4

2015_mat_1

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 2. (0–1) Dane są liczby:

a=-\frac{1}{27}, b=log_{\frac{1}{4}}64, c=log_{\frac{1}{3}}27

Iloczyn abc jest równy:

A.-9, B.-\frac{1}{3}, C.\frac{1}{3}, D.3

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 3. (0–1) Kwotę 1000 zł ulokowano w banku na roczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w stosunku rocznym. Po zakończeniu lokaty od naliczonych odsetek odprowadzany jest podatek w wysokości 19%. Maksymalna kwota, jaką po upływie roku będzie można wypłacić z banku, jest równa

A.

1000\cdot \left ( 1+\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100} \right )

B.

1000\cdot \left ( 1-\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100} \right )

C.

1000\cdot \left ( 1-\frac{81}{100}\cdot \frac{4}{100} \right )

D.

1000\cdot \left ( 1+\frac{19}{100}\cdot \frac{4}{100} \right )

This movie requires Flash Player 9

Zadanie 4. Równość:

\frac{m}{5-\sqrt{5}}=\frac{5+\sqrt{5}}{5}

zachodzi dla:

A. m = 5      B. m = 4      C. m =1      D. m = −5

This movie requires Flash Player 9

Leave a Reply