matura 2006 ja

Zadanie 7. (5 pkt)
Przebywasz na obozie sportowym. Napisz pocztówkę do znajomego z Anglii.

• Poinformuj go, gdzie spędzasz wakacje.
• Podaj powód, dla którego zdecydowałeś/aś się wziąć udział w tym obozie.
• Napisz, w jakich zajęciach sportowych bierzesz udział.
• Wspomnij o planowanym spotkaniu ze znanym sportowcem.
Podpisz się jako XYZ. W zadaniu nie jest określony limit słów. Oceniana jest umiejętność zwięzłego przekazu wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty)
oraz poprawność językowa (1 punkt).

PRZYKŁAD Z ARKUSZA CKE

Hi John,
Greetings from Ustka! I’m here at a sports camp organized by my school teacher. I decided to come here to spend more time with my friends and get fitter. Every day we train very hard and in the afternoon we play football or basketball with local teams. And guess what! Next week we’re going to meet Jerzy Dudek! Isn’t that great?
Wish you were here!
Love,
XYZ

Zadanie 8. (10 pkt)
Po maturze postanowiłeś/aś wyjechać na rok do Anglii. Zredaguj list do kolegi mieszkającego w Londynie.

• Poinformuj go o Twojej decyzji i podaj jej przyczynę.
• Opisz negatywną reakcję Twoich rodziców i napisz, jak Ci się udało ich przekonać do tego pomysłu.
• Poinformuj, kiedy masz zamiar wyjechać z Polski i poproś o pomoc w znalezieniu mieszkania.
• Zapytaj o koszty utrzymania w Londynie oraz sposób dojazdu z lotniska do centrum miasta.
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana
jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), forma (2 punkty), bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty).

PRZYKŁAD Z ARKUSZA CKE

Dear Jack,

Sorry I haven’t written for so long but preparing for my exams is really time-consuming. I have recently made an important decision. In July, when I have passed my
exams, I’m going to England for a year to polish up my English. My parents were really shocked and my mum refused to speak to me for three days, but I explained to them that it is the perfect way to get experience essential for my future career.
But before coming to England I need some information. Do you know how much I can earn working part-time? How much do you spend monthly on rent, food and public transport? Could you help me find some cheap accommodation? And one more thing. How do I get to the centre of London from Stansted Airport?

Please let me know as soon as possible.
It would be great to see you! Bye for now.
Love,
XYZ

Dodaj komentarz