home

Kalendarium maturalne w roku 2018/19

od 1 do 30.09.2018 termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych (załącznik 1a_N) oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
30.09.2018 termin złożenia deklaracji maturalnych
X-XI.2018 matury próbne
08.02.2019 termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego
04.03.2019 ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego
19.04.2019 termin złożenia do dyrektora szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku, gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji
26.04.2019 zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Więcej dat dotyczących egzaminów–>

Arkusz egzaminacyjny

Matura to egzamin wieńczący 12-13 letnią pracę szkolną.
Egzamin odbywa się w maju w kilku etapach (pisemnym i ustnym). Matura w tej formie po raz pierwszy odbyła się w 2005 r. Arkusze z poprzednich egzaminów mogą posłużyć do ćwiczeń. Znajdziecie je na stronie. Tutaj przykładowy arkusz z języka polskiego w nowej formule z 2015 r.

Matura 2015 j. pol. - arkusz
Matura 2015 j. pol. – arkusz

Zobacz arkusz –>

Nowa matura z języka polskiego na stronach CKE

Rozprawka – poradniki i przykłady

“Stara matura” z języka polskiego

Pomocne strony

Powtórki maturalne, poradniki na kochamjp.pl

egzamin maturalny
egzamin maturalny